Storskrald

Foreningen har ikke en automatisk ordning om fjernelse af storskrald.

Der må IKKE placeres storskrald ved containerne i gården, ej heller foran ejendommen og porten.

Storskrald betegnes som overskydende indbo og ikke bygningsaffald, elektronisk udstyr, maling mv. Dette skal afleveres personligt på nærmeste genbrugsstation.

Administrator

Foreningen skiftede pr. 1. oktober 2009 til AdministratorTeamet.

AdministratorTeamet kan kontaktes på telefonnr. 70 23 34 30.

Daglig kontaktperson: Else Rasmussen, direkte telefonnr. 38 77 78 12.
Åbningstider: alle hverdage 9.00 – 16.00.

Ombygning / Ændringer i lejligheden

Husk altid at kontakte bestyrelsen FØR du foretager ombygning / ændringer i lejligheden.

Som andelshaver har du mulighed for at foretage ombygninger / ændringer i lejligheden. Alle ombygninger / ændringer skal dog godkendes af bestyrelsen før de i gangsættes. Visse ombygninger kræver endvidere godkendelse fra Frederiksberg Kommune.

Ombygning /Ændring er fx fjernelse af skillevægge eller etablering af samme.

Læs mere i foreningens vedtægter som findes under Dokumenter.