Opsætning af brændeovn

I lejlighederne – Rolfsvej th – er det muligt at opsætte brændeovn.

Procedure:
1. Søg bestyrelsen om tilladelse til opsætning af brændeovn.
2. Søg Frederiksberg Kommune om tilladelse.
3. Få brændeovenen sat op.
4. Kontakt Frederiksberg Kommunes skorstensfejer.

Før brændeovnen tages i brug, skal skorstensfejeren godkende opsætningen.

Skorstensfejeren kommer ud en gang årligt og fejer skorstenen. Samtidig skal han have adgang til de opsatte brændeovne, da der skal fejes i hver enkelt lejlighed.

Venteliste

Foreningen fører ikke venteliste til ledige lejligheder. Iht. vedtægterne kan hver enkelt andelshaver sælge frit.

Læs mere i vedtægterne under punktet Dokumenter.

Generalforsamling

Andelsboligforeningens årlige ordinære generalforsamling afholdes som udgangspunkt i slutningen af november måned.

Hvis du vil læse mere om procedurerne for generalforsamlinger – herunder forslag, så kig i vedtægterne under punktet Dokumenter.

Referater fra afholdte ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger findes under punktet Dokumenter.

Nøgler

Foreningen har fået nyt nøglesystem i 2012. Nøgler til lejlighederne benyttes nu også til for- og bagtrapper.
Hver andelshaver har fået udleveret 5 systemnøgler.

Samtlige udleverede nøgler skal afleveres til ny andelshaver ved fraflytning. Hvis ikke alle nøgler afleveres vil der blive opkrævet et gebyr til omstilling af låse samt nye nøgler.

Foreningen har udleveret nøgler til PostDanmark og bude der leverer morgenaviser.