Storskrald

Foreningen har ikke en automatisk ordning om fjernelse af storskrald.

Der må IKKE placeres storskrald ved containerne i gården, ej heller foran ejendommen og porten.

Storskrald betegnes som overskydende indbo og ikke bygningsaffald, elektronisk udstyr, maling mv. Dette skal afleveres personligt på nærmeste genbrugsstation.