Andelsboligforeningens fælles forsikring

Andelsboligforeningen har tegnet en almindelig ejendomsforsikring. Ved opståede skader på ejendommen mv., kontakt bestyrelsen.

Der er tegnet fælles glas og kummeforsikring. Denne dækker opståede skader på toiletkummer og porcelænsvaske samt vinduer. Punkterede termoruder dækkes dog ikke af forsikringen.