Andelskronen – værdi af lejlighederne

Andelskronen – der benyttes til opgørelse af lejlighedernes værdi – tager udgangspunkt i en valuarvurdering , der bliver opdateret hvert år.

I Årsregnskabet bliver andelskronen opgjort. Antal m2 X andelskronen = andelsværdien af lejligheden.

For at få en korrekt pris ved salg af en lejlighed, skal der samtidig foretages en vurdering af forbedringer, vedligeholdelsesstand mv. (læs artiklerne under emnet Salg).

Venteliste

Foreningen fører ikke venteliste til ledige lejligheder. Iht. vedtægterne kan hver enkelt andelshaver sælge frit.

Læs mere i vedtægterne under punktet Dokumenter.

Salg af lejlighed

Hvis du ønsker at sælge din lejlighed, kontakt bestyrelsen.

Før salget kan gennemføres skal der blandet andet foretages en vurdering af din lejlighed. Vurderingen foretages af foreningens sædvanlige arkitekt, og betales af den sælgende andelshaver.

Endelig overdragelsesaftale skal udarbejdes af foreningens administrator. Også hvis lejligheden sælges ved hjælp af en ejendomsmægler.

Lejligheden skal – ved almindeligt salg – slås op til internt bytte iht. vedtægterne.

Bestyrelsen har al kommunikation med foreningens administrator vedr. salg af lejligheder.

Læs vedtægterne under punktet Dokumenter.