Generalforsamling

Andelsboligforeningens årlige ordinære generalforsamling afholdes som udgangspunkt i slutningen af november måned.

Hvis du vil læse mere om procedurerne for generalforsamlinger – herunder forslag, så kig i vedtægterne under punktet Dokumenter.

Referater fra afholdte ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger findes under punktet Dokumenter.