Andelskronen – værdi af lejlighederne

Andelskronen – der benyttes til opgørelse af lejlighedernes værdi – tager udgangspunkt i en valuarvurdering , der bliver opdateret hvert år.

I Årsregnskabet bliver andelskronen opgjort. Antal m2 X andelskronen = andelsværdien af lejligheden.

For at få en korrekt pris ved salg af en lejlighed, skal der samtidig foretages en vurdering af forbedringer, vedligeholdelsesstand mv. (læs artiklerne under emnet Salg).