Bestyrelsen

Andelsboligforeningens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen består pt. af 1 formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Bestyrelsen mødes ca. 1 gang hver måned. Hvis der er emner, du vil have behandlet – så kontakt et bestyrelsesmedlem.

Andelsboligforeningens fælles forsikring

Andelsboligforeningen har tegnet en almindelig ejendomsforsikring. Ved opståede skader på ejendommen mv., kontakt bestyrelsen.

Der er tegnet fælles glas og kummeforsikring. Denne dækker opståede skader på toiletkummer og porcelænsvaske samt vinduer. Punkterede termoruder dækkes dog ikke af forsikringen.

Opsætning af brændeovn

I lejlighederne – Rolfsvej th – er det muligt at opsætte brændeovn.

Procedure:
1. Søg bestyrelsen om tilladelse til opsætning af brændeovn.
2. Søg Frederiksberg Kommune om tilladelse.
3. Få brændeovenen sat op.
4. Kontakt Frederiksberg Kommunes skorstensfejer.

Før brændeovnen tages i brug, skal skorstensfejeren godkende opsætningen.

Skorstensfejeren kommer ud en gang årligt og fejer skorstenen. Samtidig skal han have adgang til de opsatte brændeovne, da der skal fejes i hver enkelt lejlighed.

Venteliste

Foreningen fører ikke venteliste til ledige lejligheder. Iht. vedtægterne kan hver enkelt andelshaver sælge frit.

Læs mere i vedtægterne under punktet Dokumenter.

Generalforsamling

Andelsboligforeningens årlige ordinære generalforsamling afholdes som udgangspunkt i slutningen af november måned.

Hvis du vil læse mere om procedurerne for generalforsamlinger – herunder forslag, så kig i vedtægterne under punktet Dokumenter.

Referater fra afholdte ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger findes under punktet Dokumenter.