Andelskronen – værdi af lejlighederne

Andelskronen – der benyttes til opgørelse af lejlighedernes værdi – tager udgangspunkt i en valuarvurdering , der bliver opdateret hvert år.

I Årsregnskabet bliver andelskronen opgjort. Antal m2 X andelskronen = andelsværdien af lejligheden.

For at få en korrekt pris ved salg af en lejlighed, skal der samtidig foretages en vurdering af forbedringer, vedligeholdelsesstand mv. (læs artiklerne under emnet Salg).

Skriv et svar