Arbejdsdage

Foreningen afholder op til 2 arbejdsdage årligt iht. vedtægterne. Arbejdsdagene afholdes forår og efterår.

På arbejdsdagene udføres mindre rengørings- og vedligeholdelsesopgaver. Havemøblerne findes frem – eller sættes i kælderen.

Fremmøde til havedag er obligatorisk og andelsejere vil blive pålagt et mindre gebyr for udeblivelse – alternativt kan andelsejeren udføre en opgave, såfremt andelsejeren ikke kan deltage på selve dagen. Se vedtægter for yderligere information.

Andelskronen – værdi af lejlighederne

Andelskronen – der benyttes til opgørelse af lejlighedernes værdi – tager udgangspunkt i en valuarvurdering , der bliver opdateret hvert år.

I Årsregnskabet bliver andelskronen opgjort. Antal m2 X andelskronen = andelsværdien af lejligheden.

For at få en korrekt pris ved salg af en lejlighed, skal der samtidig foretages en vurdering af forbedringer, vedligeholdelsesstand mv. (læs artiklerne under emnet Salg).

Bestyrelsen

Andelsboligforeningens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen består pt. af 1 formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Bestyrelsen mødes ca. 1 gang hver måned. Hvis der er emner, du vil have behandlet – så kontakt et bestyrelsesmedlem.

Andelsboligforeningens fælles forsikring

Andelsboligforeningen har tegnet en almindelig ejendomsforsikring. Ved opståede skader på ejendommen mv., kontakt bestyrelsen.

Der er tegnet fælles glas og kummeforsikring. Denne dækker opståede skader på toiletkummer og porcelænsvaske samt vinduer. Punkterede termoruder dækkes dog ikke af forsikringen.