Andelskronen – værdi af lejlighederne

Andelskronen – der benyttes til opgørelse af lejlighedernes værdi – tager udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering der bliver opdateret hvert 2. år – BEMÆRK: Ændret jf. seneste generalforsamling 2016 – se referat for denne.

I årsregnskabet bliver andelskronen opgjort. Antal m2 X andelskronen = andelsværdien af lejligheden.

For at få en korrekt pris ved salg af en lejlighed, skal der samtidig foretages en vurdering af forbedringer, vedligeholdelsesstand mv. (læs artiklerne under emnet Salg).

Udgivet i Andelskrone, Salg, Værdi | Skriv en kommentar

Bestyrelsen

Andelsboligforeningens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen består pt. af 1 formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Bestyrelsen mødes ca. 1 gang hver måned. Hvis der er emner, du vil have behandlet – så kontakt et bestyrelsesmedlem.

Udgivet i Bestyrelsen | Skriv en kommentar

Andelsboligforeningens fælles forsikring

Andelsboligforeningen har tegnet en almindelig ejendomsforsikring. Ved opståede skader på ejendommen mv., kontakt bestyrelsen!

Der er tegnet fælles glas og kummeforsikring. Denne dækker opståede skader på toiletkummer og porcelainsvaske samt vinduer. Punkterede termoruder dækkes dog ikke af forsikringen.

Udgivet i Forsikring, Skader | Skriv en kommentar

Opsætning af brændeovn

I lejlighederne – Rolfsvej th – er det muligt at opsætte brændeovn.

Procedure:
1. Søg bestyrelsen om tilladelse til opsætning af brændeovn.
2. Søg Frederiksberg Kommune om tilladelse.
3. Få brændeovenen sat op.
4. Kontakt Frederiksberg Kommunes skorstensfejer.

Før brændeovnen tages i brug, skal skorstensfejeren godkende opsætningen!

Skorstensfejeren kommer ud en gang årligt og fejer skorstenen. Samtidig skal han have adgang til de opsatte brændeovne, da der skal fejes i hver enkelt lejlighed.

Udgivet i Brændeovn, Ombygning, Skorstensfejer | Skriv en kommentar

Venteliste

Foreningen fører ikke venteliste til ledige lejligheder. Iht. vedtægterne kan hver enkelt andelshaver sælge frit.

Læs mere i vedtægterne under punktet Dokumenter.

Udgivet i Flytning, Salg, Venteliste | Skriv en kommentar